Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

5. IAH KONFERENCA SKUPINE ZA CENTRALNO EVROPO (CEG)