Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Odziv ministrstev na pripombe strokovnih združenj s področja voda na predlog ZUOVE (Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije)

13/01/2023,

Strokovna združenja s področja voda smo v zvezi s predlogom ZUOVE na Ministrstvo za
infrastrukturo in na Ministrstvo za okolje in prostor 23. decembra 2022 naslovili svoja stališča, s
katerimi smo izrazili pomisleke, ugovore in zadržke z nekaterimi predlaganimi zakonskimi rešitvami
pri umeščanju OVE v prostor.

Predstavniki štirih strokovnih združenj smo se odzvali povabilu in se v tem tednu s predstavniki obeh
ministrstev sestali na ločenih sestankih. Seznanili smo se z njihovimi pojasnili, argumenti ter
vmesnimi spremembami, ki jih je bil pripravljen predlog zakona deležen po javni obravnavi in med
intenzivnim medresorskim usklajevanjem.

V strokovnih združenjih, ki delujemo na področju voda, pozdravljamo pripravljenost obeh ministrstev
za sodelovanje pri pripravi strokovno ustrezne dikcije členov nastajajočega zakona in po obeh
opravljenih srečanjih ugotavljamo, da je bil od prvotne verzije predloga ZUOVE že storjen določen
napredek.

Kljub temu opozarjamo, da bi morali ustrezno nasloviti še nekaj dilem, ki z vidika varstva voda v
pripravljenem predlogu zakona ostajajo še naprej odprte. Žal se doslej še nismo uspeli uskladiti pri
vprašanjih umeščanja OVE na vodovarstvena območja II kategorije, nesoglasja pa obstajajo tudi pri
postavitvi SE na akumulacijskih bazenih hidroelektrarn. Z dialogom s predstavniki ministrstev bomo
še nadaljevali in po potrebi sodelovali tudi v zakonodajnem postopku.,

Podpisniki:
Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek
Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik prof. dr. Mihael Brenčič
Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik
Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

 

strokovna drustva

Celoten dokument v pdf obliki je dostopen tukaj.