Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov v medijih marca 2021

,

Od ponedeljka 8. marca 2021 dalje, ko je bil na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora sprejet amandma k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki bi spremenil dosedanji 69. člen veljavnega Zakona o voda in s tem pogoje za gradnje na vodovarstvenih območjih, so se člani našega društva zelo angažirali, da bi dosegli umik tega spornega amandmaja, sodelovali pa so tudi pri naporih, da bi se umaknile vse druge predlagane dopolnitve in spremembe Zakona o vodah. To nam je do neke mere tudi uspelo. Predlog sprememb 69. člena veljavnega Zakona o vodah je bil v sredo 24. marca umaknjen iz parlamentarne razprave (povezava).

Naše društvo je aktivno sodelovalo pri pripravi skupnih izjav društev (povezava 1, povezava 2, povezava 3, povezava 4). Poleg tega pa smo bili prisotni tudi v medijih. Aktualnost problematike o vodovarstvenih območjih je številne medije spodbudila, da so intenzivno poročali o poteku razprave in uradnih odzivih tako Ministrstva za okolje in prostor, kot Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil formalni predlagatelj amandmaja za spremembo 69. člena. Vseh medijskih odzivov na omenjeno problematiko skorajda ni mogoče našteti. Zato omenimo le nekatere medijske aktivnosti naših članov.

Že pred objavo skupne izjave društev je v sredo 17. marca izšel odziv na predlagane spremembe Zakona o vodah našega člana mag. Joerga Prestorja v pismih bralcev časopisa Delo (povezava).

Po objavi izjave strokovnih društev okoli poldneva v sredo 17. marca 2021 je kratko izjavo za Radio Študent podal predsednik našega društva dr. Mihael Brenčič (povezava)  zvečer pa je v Odmevih podal še kratko izjavo o nesprejemljivosti podanih sprememb (povezava). Sledila je izjava ministra Vizjaka. Ker se z ministrom ni bilo mogoče soočiti, so se društva, podpisniki izjave, odzvala na ministrove trditve s posebnim odgovorom (povezava), ki je bil objavljen v številnih tiskanih medijih.

Na Dan voda 22. marca 2021 je naša članica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk nastopila v opoldanskem dnevniku Radija in televizije Slovenije (povezava) nato pa je še na večernem dnevniku podala kratko izjavo (povezava).

Odmeven intervju o posegih na vodovarstvenih območjih je na Dan voda 22. marca 2021 za časopis Delo dal naš član mag. Joerg Prestor (povezava).

Pred kratkim je odmeven prispevek k razpravi imela naša članica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk v imenu Globalnega partnerstva za vodo tudi v oddaji Dnevnikov sobotni izbor (povezava).

Vseh medijskih odzivov na problematiko spremembe Zakona o vodah ni mogoče podati. Vsekakor je bila široka razprava o vodovarstvenih območjih pomembna za senzibilizacijo široke javnosti o problematiki podzemne vode in njenega varovanja in nenazadnje tudi naše društvo je doseglo ustrezno odmevnost.

Mihael Brenčič