Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Predstavitev visokotehnološke odprtokodne programske opreme QGIS/FREEWAT

01/06/2017, Ljubljana (Agencija RS za okolje)
Organizator: Agencija RS za okolje - ARSO

Dogodek je bil namenjen predstavitvi visokotehnološke odprtokodne programske opreme QGIS/FREEWAT, ki predstavlja modelirno okolje za simulacijo količin in kakovosti površinskih in podzemnih voda ter nudi podporo pri upravljanju z vodami. Ob upoštevanju podnebnih scenarijev omogoča tudi celovito upravljanje z vodami v prihodnosti. Dogodek je poudaril prednosti in slabosti izbranih orodij in metod pri analizah in interpretacijah dinamike toka podzemne vode in pri upravljanju z vodami. Na dogodku je dr. Petra Souvent iz ARSA predstavila prispevek z naslovom “Numerični modeli toka podzemne vode kot podpora upravljanju s podzemnimi vodami”, dr. Peter Frantar iz ARSA pa “Celostno spremljanje vodne bilance z modelom mGROWA-SI”.