Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

32. sestanek delovne skupine za podzemne vode s področja skupne strategije implementacije okvirne direktive o vodah

25/04/2017, Malta (San Lawrenz)
Organizator: EU - Commonwealth of Independant States (CIS) - Groundwater working group

25. in 26. aprila 2017 je na Malti potekal 32. sestanek delovne skupine za podzemne vode s področja skupne strategije implementacije okvirne direktive o vodah. Sestanka sta se iz Slovenije udeležila predstavnika Agencija Republike Slovenije za okolje. Na sestanku so bile obravnavane teme s področja razširjenega spremljanja onesnaževal (contaminant watchlist), ocenjevanja vrednosti praga (treshold values) in metodologije ocenjevanja trendov (trend assessment). V okviru priprav na revizijo okvirne direktive o vodah (WFD) in direktive o podzemnih vodah (GWD) pa je bil del sestanka namenjen tudi razpravi o ekosistemih v podzemnih vodah oz. v vodonosnikih ter o možnostih in potrebah po uporabi rezultatov raziskav s tega znanstvenega področja v standardiziranih shemah ocenjevanja stanja podzemnih voda v Evropi.