Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

1. nacionalna delavnica projekta CAMARO-D

14/06/2017, Občina Ig
Organizator: JP Vodovod-Kanalizacija, Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Na delavnici z naslovom “Sodelovanje deležnikov pri uvajanju naprednih praks gospodarjenja s prostorom z vidika vplivov na vodni režim v povodju Donave” so bili poleg predstavitve projekta v proces oblikovanja inovativnega transnacionalnega načrta upravljanja s prostorom za trajnostno zaščito vodnih virov in varstvo pred poplavami interaktivno vključeni deležniki  in opredeljeni izzivi, ukrepi in primeri dobrih praks pri upravljanju s prostorom za zaščito virov pitne vode.