Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Darcy-evo predavanje s področja hidrogeologije 2016: Dr. P.A. Ty Ferré (Univerza v Arizoni, ZDA): »Seeing Things Differently: Rethinking the Relationship Between Data, Models, and Decision-Making«.

16/11/2016, Ljubljana (Geološki zavod Slovenije)
Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

Profesor dr. Ty Ferré z Univerze v Arizoni (ZDA) je v okviru svetovne turneje DARCY-jevih predavanj 2016, predstavil svoj pogled na hidrogeološke modele v razmerju do podatkovnih baz in sprejemanja odločitev.