Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

9. hidrogeološki kolokvij

20/12/2016, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)
Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V okviru hidrogeološkega kolokvija je potekal cikel predavanj dr. Miša Andjelov iz Agencije RS za okolje (ARSO) je predstavil “Regionalni model napajanja vodonosnikov GROWA-SI in njegovo uporabo za izračun komponent vodne bilance v Sloveniji”, doc. dr. Barbara Čenčur Curk iz Oddelka za geologijo (NTF) je podala predavanje z naslovom “Predstavitev projekta Drink Adria”, izr. prof. dr. Mihael Brenčič iz Oddelka za geologijo (NTF) pa je sklenil dogodek s predavanjem “Vodovarstvena območja – Mednarodni pogled”.