Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

8. hidrogeološki kolokvij

03/12/2015, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)
Organizator: Naravoslovnotehniška fakulteta, Katedra za aplikativno geologijo oddelka za geologijo in društvo Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V okviru hidrogeološkega kolokvija so bila prvič podeljena priznanja SKIAH in sicer nagrada Dušana Kuščerja za življenjsko delo na področju hidrogeologije in nagrada Franceta Drobneta mlademu raziskovalcu za dosežke na področju hidrogeologije. Po svečani podelitvi je sledil cikel predavanj “Rim po Rimu”, kjer so bili predstavljeni prispevki slovenskih hidrogeologov, ki so na Hidrogeološkem kongresu v Rimu  2015 predstavili svoje raziskave. Predstavljena so bila tudi naslednja predavanja: 1. Mikulič, Uhan, Janža in Andjelov: Ocenjevanje obnovljive in razpoložljive količine podzemne vode za načrtovanje upravljanja voda. 2. Kanduč, Samardžija, Grassa, Verbovšek, Vižintin, Supovec, Papež in Lenart: Geokemični procesi v podzemni vodi Velenjskega premogovnega bazena. 3. Čenčur Curk: Ranljivost vodnih virov z vidika podnebnih sprememb v jugovzhodni Evropi. 4. Brenčič: Regionalni tok podzemne vode na krasu.