Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

SKIAH domači dogodki

03/12/2015, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)

8. hidrogeološki kolokvij

Organizator: Naravoslovnotehniška fakulteta, Katedra za aplikativno geologijo oddelka za geologijo in društvo Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V okviru hidrogeološkega kolokvija so bila prvič podeljena priznanja SKIAH in sicer nagrada Dušana Kuščerja za življenjsko delo na področju hidrogeologije in nagrada Franceta Drobneta mlademu raziskovalcu za dosežke na področju hidrogeologije. Po svečani podelitvi je sledil cikel predavanj “Rim po Rimu”, kjer so bili predstavljeni prispevki slovenskih hidrogeologov, ki so na Hidrogeološkem kongresu v Rimu  2015 predstavili svoje raziskave. Predstavljena so bila tudi naslednja predavanja: 1. Mikulič, Uhan, Janža in Andjelov: Ocenjevanje obnovljive in razpoložljive količine podzemne vode za načrtovanje upravljanja voda. 2. Kanduč, Samardžija, Grassa, Verbovšek, Vižintin, Supovec, Papež in Lenart: Geokemični procesi v podzemni vodi Velenjskega premogovnega bazena. 3. Čenčur Curk: Ranljivost vodnih virov z vidika podnebnih sprememb v jugovzhodni Evropi. 4. Brenčič: Regionalni tok podzemne vode na krasu.

22/03/2015, Ljubljana (Mestni muzej Ljubljana)

Dan vode – razstava VODA

Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

Mag. Branka Bračič Železnik je na razstavi VODA  predstavila fizični model vodonosnika Ljubljanskega polja, ki prikazuje osnovne fizikalne pojave v vodonosnih plasteh, povezavo med površinsko in podzemno vodo, vpliv črpanja in vpliv onesnaženj na kakovost podzemne vode.

22/03/2015, Ljubljana (Kongresni trg)

Dan vode – predavanja ob svetovnih dnevih gozdov, voda in vremenoslovja

Organizator: Slovenska matica

Potekala so predavanja prof. Dr. Nika Torellija z naslovom “Zdržnost (“trajnost”) in fiskalno pravilo sta se rodila v gozdu”, prof. Dr. Mihaela Brenčiča z naslovom “Kdo je gost? Voda ali človek?” ter prof. Dr. Jožeta Rakovca z naslovom “Vroče, sušno ali mokro vreme”.