Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

32. sestanek delovne skupine za podzemne vode s področja skupne strategije implementacije okvirne direktive o vodah