Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

KINDRA – Inventarizacija znanja hidrogeoloških raziskav; Evropski projekt financiran v okviru Horizonta 2020; Kratek pregled dosežkov projekta (Mihael Brenčič)