Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Uradne osebe društva

Društvo predstavljata predsednik in tajnik/blagajnik, ki ju izvoli skupščina Društva izmed svojih članov za petletni mandat na rednih volitvah.

 

PREDSEDNIK
dr. Mihael BRENČIČ
TAJNIK
Martin TANCAR