Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

SKIAH domači dogodki

04/04/2022, Ljubljana

Podaljšan rok za oddajo povzetkov na 5. IAH-CEG konferenci na 18. april 2022

Organizator: Društvi SKIAH in SGD

Končni rok za oddajo povzetkov prispevkov predstavljenih na 5. mednarodni konferenci IAH-CEG, ki ga organizirata Slovenski komite IAH – društvo SKIAH in Slovensko geološko društvo je podaljšan na 18. april 2022. Vabljeni k aktivnemu sodelovanju na dogodku, ki bo potekal v Rogaški Slatini med 5. in 7. oktobrom 2022. Geslo konference se glasi “Naredimo podzemno vodo v porečju Donave vidno”.
5IAHCEG

30/03/2022, Ljubljana

Odkrivanje in ocena prisotnosti novodobnih onesnaževal v vodnem okolju« Predstavitev rezultatov dela na projektu boDEREC-CE

Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF) Univerze v Ljubljani je danes na spletni novinarski konferenci predstavila rezultate dela na projektu boDEREC-CE, v katerem je s študijsko obravnavo novodobnih onesnaževal v podzemnih in površinskih vodah v celotni Ljubljanski kotlini sodelovala tudi Slovenija. Omenjeni projekt, ki ga je v 6 državah izvajalo 12 partnerjev iz raziskovalnega sektorja, vodno upravljavskih organizacij in podjetij iz sektorja oskrbe s pitno vodo in čiščenja odpadnih voda, je potekal pod okriljem evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG Srednja Evropa. Slovenijo so v projektu preučevanja onesnaževal, ki predstavljajo potencialno grožnjo za okolje in zdravje ljudi, zastopali raziskovalci NTF v sodelovanju z Javnim podjetjem VOKA SNAGA d. o. o..

Že do sedaj smo rezultate svojega dela v okviru projekta posredovali širši strokovni in laični javnosti, novinarska konferenca pa nam je znova ponudila priložnost, da na projekt ponovno opozorimo, še zlasti pa na rezultate raziskav v delu, ki se nanaša na pomen preprečevanja vnosa porajajočih onesnaževal v vodno okolje. Ugotovitve projekta lahko strnemo v sklep, da so porajajoča onesnaževala že prisotna tudi v površinskih in podzemnih vodnih telesih. V primerjavi s primerljivimi vodnimi sistemi v industrijsko razvitem delu sveta so vode na območju Ljubljanske kotline čistejše, z vsebnostjo manjšega števila spojin in z nižjimi koncentracijami onesnaževal. Ne glede na to pa je zaskrbljujoče, da se te spojine že pojavljajo tudi v globljih predelih vodonosnikov. Ravnanje s temi spojinami ter njihovo spremljanje v vodnem okolju bo zato treba sistemsko urediti v najkrajšem možnem času.

Celotno predstavitev rezultatov dela na projektu boDEREC-CE si lahko ogledate na tej povezavi, posnetek novinarske konference pa je dostopen tukaj.

O tem, kaj onesnaževala v površinskih ter plitvih in globokih podzemnih vodah pomenijo za kakovost vode in siceršen vpliv na okolje, se je z dr. Mihaelom Brenčičem z Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani pogovarjal Peter Močnik. Podcast je dostopen na tej povezavi.

17/03/2022, Ljubljana

Podzemna voda: Skrito naj postane vidno; Svetovni dan voda, 22. marec 2022

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je posvečen podzemni vodi. Njegovo geslo Skrito naj postane vidno razkriva dejstvo, da so podzemne vode navkljub svoji izjemno pomembni vlogi mnogokrat prezrte. Podzemne vode so vir pitne vode za polovico svetovnega prebivalstva, prav tako so pomemben vir tehnološke in termalne vode ter vode za namakanje v kmetijstvu. A podzemne vode niso le zaloge vode, ki jih lahko koristi človek. So del svetovnega vodnega kroga, so ekosistem, tesno povezan z drugimi soodvisnimi ekosistemi na našem planetu. In dejstvo, da se v podzemnih vodah spremembe odvijajo bistveno počasneje kot na površju, hkrati tudi pomeni, da bo v njih enako dolgotrajna tudi odprava neželenih posledic delovanja človeka.

Svetovni dan voda 2022

Vodne vire kot javno dobro opredeljuje naša ustava in določa pravico do pitne vode, kar je s podzemno vodo tesno povezano. Z zapisom pravice do pitne vode med ustavne pravice smo to zavezo v letu 2016 še dodatno potrdili. Poraba vode v Sloveniji se znižuje, kar je mogoče pripisati boljšemu gospodarjenju in manjšim izgubam v vodovodnih omrežjih. Kljub temu se  upravljavci manjših vodovodov soočajo z občasnim pomanjkanjem vode, predvsem v poletnih mesecih, ko je padavin manj, poraba vode pa večja. Zaradi podnebnih sprememb se bo pomanjkanje vode povečevalo, predvsem na račun povečanega izhlapevanja in neenakomerne razporeditve padavin. Tudi pojavi daljših sušnih obdobij vodijo v veliko količinsko občutljivost podzemnih voda. Za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo je spremljanje obnavljanja podzemnih voda zato še posebej pomembno.

Vodne vire kot javno dobro opredeljuje naša ustava in določa pravico do pitne vode, kar je s podzemno vodo tesno povezano. Z zapisom pravice do pitne vode med ustavne pravice smo to zavezo v letu 2016 še dodatno potrdili. Poraba vode v Sloveniji se znižuje, kar je mogoče pripisati boljšemu gospodarjenju in manjšim izgubam v vodovodnih omrežjih. Kljub temu se  upravljavci manjših vodovodov soočajo z občasnim pomanjkanjem vode, predvsem v poletnih mesecih, ko je padavin manj, poraba vode pa večja. Zaradi podnebnih sprememb se bo pomanjkanje vode povečevalo, predvsem na račun povečanega izhlapevanja in neenakomerne razporeditve padavin. Tudi pojavi daljših sušnih obdobij vodijo v veliko količinsko občutljivost podzemnih voda. Za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo je spremljanje obnavljanja podzemnih voda zato še posebej pomembno.

Več o pojavu podzemne vode, njenem pomenu za obstoj in razvoj življenja, gospodarstva ter njeni ranljivosti si preberite v tem prispevku, ki so ga pripravili predstavniki štirih strokovnih društev.
strokovna drustva

,

Svetovni dan voda 2022; Podzemna voda: “Skrito naj postane vidno”

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je podzemna voda, njeno geslo pa »Podzemna voda: Skrito naj postane vidno«.

Podzemne vode ne vidimo, njen vpliv pa je viden povsod. Podzemna voda, daleč od oči, pod površjem, je skrit zaklad, ki bogati naša življenja. V najbolj sušnih delih sveta je ponekod edini vir vode, ki je prebivalstvu na voljo.

V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda – podzemna voda. Zagotavlja nam vire pitne vode, podpira sanitarne sisteme, kmetijstvo in industrijo ter je pomembna za ekosisteme. Marsikje je človek s svojimi dejavnostmi kriv za prekomerno rabo in onesnaževanje podzemne vode. Spet drugje pa preprosto sploh ne vemo, koliko vode je pod površjem. Podzemna voda bo imela ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Da bi lahko trajnostno upravljali s tem dragocenim virom, se moramo povezati in delovati skupaj. Čeprav je ne vidimo, moramo podzemno vodo bolje spoznati in razumeti njeno neprecenljivo vlogo.

Celotni prispevek, ki so ga ob svetovnem dnevu voda 2022 pripravili Slovensko društvo za zaščito voda, Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov IAH (SKIAH), Društvo vodarjev Slovenije in Globalno pa

,

Spletni seminar: Evropski atlas geotermalnih tekočin

V okviru evropskega projekta REFLECT vas vabimo na spletni seminar, ki bo predstavil rezultate in podatke novo nastalega evropskega atlasa geotermalnih tekočin. Dogodek bo potekal v torek, 17. 3. 2022, 16:00-17:30 CET.

 

 

Atlas zagotavlja informacije o kemijskih lastnostih termalne vode in pare iz 21 evropskih držav. Podatki so urejeni in javno dostopni, prav tako so dodatno vizualizirani in vsebujejo novo pridobljene podatke v okviru projekta. Na voljo so tudi podatki o izbranih vrtinah, kamninah in geotermalnih rezervoarjih. Posebna pozornost je na tekočinah, ki so primerne za proizvodnjo geotermalne elektrike, torej imajo nad 100 stopinj Celzija.

Seminar gosti Katrin Kieling (Helmholtz Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum), govorniki pa bodo Simona Regenspurg (Helmholtz Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum) in Éva Hartai ter Károly Kovács (University of Miskolc).

Registracije in več informacij je na povezavi https://bit.ly/3LUvPq9

Več informacij o projektu v slovenskem jeziku lahko najdete na povezavi https://bit.ly/3tLKI65.