Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Svetovni dan voda, 22. marec 2021

,

Tako kot vsako leto agencije Združenih narodov, ki delujejo na področju voda v skupni koordinaciji OZN – Voda (angl. UN-Water)  izdajo Razvojno poročilo na področju voda (angl. UN World Water Development Report). Letošnje poročilo je naslovljeno Vrednotenje vode (angl. Valuing water).

Poročilo je rezultat skupne pobude Združenih narodov in Svetovne banke, ki sta aprila leta 2016 ustanovili Visoki panel o vodi (angl. High Level Panel on Water) v katerega so se vključili predsedniki enajstih držav (več o organizacijskih in konceptualnih izhodiščih, na katerih temeljijo sodobni globalni politični premisleki o vrednotenju in vrednosti vode v prispevku Ekolista “Politično vrednotenje vode”). Rezultati dela te skupine bodo predstavljeni v letošnjem poročilu.

Namen te iniciative je, da bi na globalni ravni skupaj spremenili odnos do vode, in jo pričeli v najširšem pomenu vrednotiti. Kot človeštvo se moramo začeti zavedati vrednosti vode. Vodo naj bi vrednotili kot naravno dobrino, a tudi ekonomsko, vse to pa naj bi privedlo h gospodarnejšemu in učinkovitejšemu ravnanju z njo. Kaj bo poročilo prineslo, ta trenutek še ne vemo, vsekakor pa ga bomo morali skrbno prebrati in preučiti. Nedvomno je voda dobrina, ki ima svojo vrednost, in to moramo upoštevati, nikakor pa ne smemo dopustiti, da bi postala ekonomska dobrina, ki jo bomo tržili in tudi omejevali dostop do nje. Zdi se, da se za predlogom sprememb Zakona o vodah, ki je v parlamentarni razpravi v Državnem zboru, skriva prav to (povezava).

Pomemben vir vode so tudi vodonosniki. Podzemna voda že dolgo ni več le vir pitne vode, temveč tudi surovina in vir vode za namakanje v kmetijstvu. Vedno bolj in bolj pa se zavedamo, da je tudi »enakovreden« del vodnega kroga, v katerem spremembe v enem delu, vplivajo tudi na spremembe v drugem delu. Če vplivamo na rečni režim, bomo povzročili tudi spremembe v podzemni vodi, in obratno. Zaradi vsestranskega pomena podzemne vode, so se Združeni narodi odločili, da ji bodo posvetili Dan voda leta 2022 in s tem tudi razvojno poročilo. Hidrogeologi to poročilo pričakujemo z nestrpnostjo.

Mihael Brenčič