Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Izjava strokovnih društev s soočenja pri predsedniku države Borutu Pahorju pred izvedbo julijskega referenduma o spremembi Zakona o vodah

,

Predsednik RS Borut Pahor je 29. junija v predsedniški palači organiziral soočanje stališč zagovornikov in nasprotnikov novele Zakona o vodah, ki je predmet referenduma, na katerem bomo o njenem sprejetju državljani odločali v nedeljo, 11. julija 2021. Pobudo za srečanje so dali člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku RS, na soočenju sta bili prisotni tudi članici naših strokovnih društev – dr. Lidija Globevnik, predsednica Društva vodarjev Slovenije (DVS) in dr. Barbara Čenčur Curk, predsednica slovenske mreže Globalno partnerstvo za vodo (GWPS).

Predsednik Borut Pahor, ki je vodil posvet, je postavil izhodiščno vprašanje, ali je novela zakona o vodah korak nazaj ali korak naprej v skrbi za vodo in naravo. Večina razpravljavcev je novelo zakona opredelila kot korak nazaj. Mnogi udeleženci, med njimi tudi dr. Barbara Čenčur Curk in dr. Lidija Globevnik, ki sta bili povabljeni na soočenje, so obžalovali, da se ta posvet ni odvil že pred parlamentarnim glasovanjem v marcu 2021. Ustrezna skrb za vode kot javne dobrine je namreč vedno v središču pozornosti vse slovenske javnosti.

Na soočenju pri predsedniku RS so udeleženci ugotovili, da novela s predlaganimi spremembami Zakona o vodah (ZV-1G) odpira mnogo dilem, ki jih v zvezi z ravnanjem z vodo v Sloveniji že od konca februarja letos izpostavljamo v naših strokovnih društvih, saj ne rešuje obstoječih problemov. Predsedniku RS Borutu Pahorju sta zato tudi obe naši predstavnici v imenu strokovnih društev predlagali, da bi morali s takimi posvetovanji na temo upravljanja voda nadaljevati tudi po izvedbi referenduma.

Izjava strokovnih društev s soočenja pri predsedniku države je dostopna na povezavi.