Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

SKIAH domači dogodki

, Rogaška Slatina, Slovenija

5. IAH CEG konferenca – rezervirajte si termin

Organizator: Društvi SKIAH in SGD

Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (društvo SKIAH) v partnerstvu s Slovenskim Geološkim društvom (SGD) organizira 5. konferenco IAH CEG.

Več informacij si oglejte na povezavi.

,

Izjava strokovnih društev s soočenja pri predsedniku države Borutu Pahorju pred izvedbo julijskega referenduma o spremembi Zakona o vodah

Predsednik RS Borut Pahor je 29. junija v predsedniški palači organiziral soočanje stališč zagovornikov in nasprotnikov novele Zakona o vodah, ki je predmet referenduma, na katerem bomo o njenem sprejetju državljani odločali v nedeljo, 11. julija 2021. Pobudo za srečanje so dali člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku RS, na soočenju sta bili prisotni tudi članici naših strokovnih društev – dr. Lidija Globevnik, predsednica Društva vodarjev Slovenije (DVS) in dr. Barbara Čenčur Curk, predsednica slovenske mreže Globalno partnerstvo za vodo (GWPS).

Predsednik Borut Pahor, ki je vodil posvet, je postavil izhodiščno vprašanje, ali je novela zakona o vodah korak nazaj ali korak naprej v skrbi za vodo in naravo. Večina razpravljavcev je novelo zakona opredelila kot korak nazaj. Mnogi udeleženci, med njimi tudi dr. Barbara Čenčur Curk in dr. Lidija Globevnik, ki sta bili povabljeni na soočenje, so obžalovali, da se ta posvet ni odvil že pred parlamentarnim glasovanjem v marcu 2021. Ustrezna skrb za vode kot javne dobrine je namreč vedno v središču pozornosti vse slovenske javnosti.

Na soočenju pri predsedniku RS so udeleženci ugotovili, da novela s predlaganimi spremembami Zakona o vodah (ZV-1G) odpira mnogo dilem, ki jih v zvezi z ravnanjem z vodo v Sloveniji že od konca februarja letos izpostavljamo v naših strokovnih društvih, saj ne rešuje obstoječih problemov. Predsedniku RS Borutu Pahorju sta zato tudi obe naši predstavnici v imenu strokovnih društev predlagali, da bi morali s takimi posvetovanji na temo upravljanja voda nadaljevati tudi po izvedbi referenduma.

Izjava strokovnih društev s soočenja pri predsedniku države je dostopna na povezavi.

 

,

Dinamika podzemne vode – visokošolski učbenik

Izšel je visokošolski učbenik Dinamika podzemne vode. Učbenik je namenjen študentom podiplomskega študija in doktorskega študija geologije. Verjamem, da ga bodo v roke vzeli hidrogeologi v praksi in tudi drugi, ki se srečujejo s hidrogeologijo, ali pa jih ta zanima. Nekaj osnovnih informacij o knjigi najdete v priponki.

Knjigo lahko naročite po pošti na avtorjev elektronski naslov (mihael.brencic@ntf.uni-lj.si), ali pa jo kupite v knjižnici na Naravoslovnotehniški fakulteti v stavbi Montanistike na Aškerčevi cesti 12. Cena knjige je 20 € (+ poštnina; po plačanem predračunu). Upam, da bo knjiga kmalu na voljo tudi v nekaterih knjigarnah.

Vabljeni k nakupu,

Miha Brenčič

,

“O vrednosti vode” – predavanje prof. dr. Mihaela Brenčiča

Organizator: Znanstveni svet Geološkega zavoda Slovenije

Geološki zavod Slovenije vas vabi na predavanje ob praznovanju 75. obletnice svojega delovanja.

»O vrednosti vode« bo predaval hidrogeolog prof. dr. Mihael Brenčič

Predavanje bo potekalo v digitalnem okolju v torek, 18. maja 2021, od 13.00 do 14.00 ure prek platforme MS Teams na povezavi predavanja ob 75-letnici.

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite s sporočilom na e-naslov: tajnistvo@geo-zs.si

Razumevanje vrednosti vode je bistvenega pomena, če želimo ta občutljivi vir učinkoviteje in uspešneje uporabljati za izpolnjevanje družbenih potreb. Predavanje bo ponudilo udeležencem razmislek o tem, kako vrednotiti vodo, kako jo razumeti kot dobrino v najširšem pomenu besede, kako prepoznati in upoštevati vse koristi in tveganja, ki jih voda prinaša – vključno z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi razsežnostmi. Celoten povzetek predavanja si preberite na tej povezavi.

Več o predavatelju si preberite na povezavi.

 

 

,

Strokovni posvet o vlogi in pomenu vodnih in priobalnih zemljišč v luči novejših sprememb zakona o vodah – poročilo

Organizator: Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Društvo vodarjev Slovenije (DVS) in Globalno partnerstvo za vodo Slovenije (GWPS)

Strokovna združenja in društva, ki delujejo na področju voda, so 6. maja 2021 organizirala spletni strokovni posvet, namenjen aktualnim spremembam novele Zakona o vodah ter dodajanju izjem za posege na vodnih in priobalnih zemljiščih ter na območjih presihajočih jezer. Med 250 udeleženci so strokovno in akademsko javnost zastopali predstavniki s fakultet, inštitutov, zavodov in zbornic ter državnih organov (MOP, ARSO, DRSV, Inštitut za vode) in Eko sklada. Posvet so pozorno spremljali tudi predstavniki občin, komunalnih podjetij in gospodarskih javnih služb, upravljavci vodovodnih sistemov ter podjetij iz dejavnosti, povezanih z vodami, strokovni javnosti pa so se na posvetu pridružili tudi predstavniki NVO-jev, civilne družbe in mediji. Na posvetu so poleg ministra za okolje in prostor ter direktorja DRSV svoja uvodna razmišljanja z udeleženci delili še štirje strokovnjaki s področja voda in urejanja prostora, ki so opozorili na nedoslednosti in sive cone, ki jih prinaša predlog zadnje novele zakona. Sledila je zanimiva razprava, ki je pokazala, da pristop, ki so ga za spremembo zakona o vodah izvedli na MOP, ni primeren, saj v strokovni javnosti odpira vrsto dilem in poraja številna vprašanja glede implementacije zakona v praksi ter celovitega pristopa do prostorskega načrtovanja. To dokazuje tudi izjemen odziv razpravljavcev iz vrst strokovne javnosti, ki so na posvetu želeli pridobiti čim več jasnih in natančnih odgovorov, pri tem pa opozorili, da v Sloveniji ne smemo opustiti visoke ravni varovanja vodnih virov, za kar je nujen skupni deležniški nastop.

Uvodna nagovora na posvetu sta imela mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, ki je predstavil glavne razloge, zaradi katerih je MOP predlagal spremembe zakona o vodah, in Roman Kramer, direktor Direkcije RS za vode, ki bi s spremembo zakona z ramen MOP in Vlade RS pri odločanju z izdajo vodnih soglasij prevzela tudi določene pristojnosti. Svoje poglede so v nadaljevanju predstavili tudi predstavniki organizatorjev posveta in Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Izr. prof. dr. Nataša Atanasova (FGG UL) je izpostavila pomen priobalnih zemljišč pri ohranjanju kakovosti voda, predsednik združenja hidrogeologov prof. dr. Mihael Brenčič (NTF UL) pa vplive posegov na priobalna zemljišča ter na vire pitne vode. Elemente dinamike pretokov, ki jih spreminja zakon, je predstavila dr. Lidija Globevnik, predsednica Društva vodarjev Slovenije (TC Vode), Karla Jankovič in Marko Fatur iz LUZ-a pa sta uvodne predstavitve zaokrožila s temo vodnih in priobalnih zemljišč v prostorskem in urbanističnem načrtovanju. Diskusijo je povezovala izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk (Katedra za aplikativno geologijo, NTF UL), predsednica slovenske mreže Globalno partnerstvo za vodo.

Celotno sporočilo za javnost je dostopno na tej povezavi.

06/05/2021,

Vabilo na strokovni posvet VLOGA IN POMEN VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ V LUČI NOVEJŠIH SPREMEMB ZAKONA O VODAH

Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujemo na področju voda (SDZV, SKIAH, DVS in GWP Slovenija), vas vabimo na strokovni posvet VLOGA IN POMEN VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ V LUČI NOVEJŠIH SPREMEMB ZAKONA O VODAH, ki bo potekal 6. maja 2021 od 13. do 15. ure preko spletne aplikacije ZOOM in bo namenjen aktualnim spremembam ZV-1G ter dodajanju izjem za posege na vodnih in priobalnih zemljiščih ter na območjih presihajočih jezer.

Več v vabilu v priponki. Prosimo, da se na posvet prijavite.

23/04/2021,

Izjava strokovnih združenj ob obisku pri ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku

Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujemo na področju voda, smo bili v petek, 23. aprila, povabljeni na sestanek k ministru za okolje in prostor na temo sprememb Zakona o vodah.

Na povabilo MOP smo se odzvali in ob tej priložnosti mag. Vizjaku sporočili, da se ne strinjamo z načinom sprejemanja zadnje novele zakona, ki ni omogočal izmenjave mnenj in možnosti pojasnjevanja razlogov za spremembe še v času priprave.

Poleg tega smo ministra seznanili, da se naše stališče do predlaganih sprememb Zakona o vodah ni spremenilo. Zakon o vodah je eden od temeljev okoljevarstvene zakonodaje in strokovna javna razprava mora doprinesti k njegovemu izboljšanju v korist državljanov, stroke in vodnega okolja.

Naš obisk na MOP ni imel posvetovalnega značaja in ga ni mogoče interpretirati kot nadomestilo za doslej zamujene demokratične oblike sodelovanja s strokovnjaki. Mag. Vizjaka smo povabili na posvet o vodnih in priobalnih zemljiščih, ki ga društva in združenja organiziramo 6. maja 2021, kar je minister tudi sprejel.

Podpisniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik prof. dr. Mihael Brenčič

Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik

Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

22/04/2021,

Spletni posvet “Vloga in pomen vodnih in priobalnih zemljišč v luči novejših sprememb Zakona o vodah”

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo v četrtek, 6. maja, organizirali spletni posvet, na katerem bomo predstavili strokovna izhodišča v zvezi z varovanjem in odnosom do priobalnih in vodnih zemljišč ob možni širitvi posegov vanje.

Posvet organiziramo štiri slovenska strokovna združenja in društva – Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Društvo vodarjev Slovenije (DVS) in Globalno partnerstvo za vodo Slovenije (GWPS). Na posvetu bodo govorniki uvodoma podali iztočnice za razpravo, diskusijo pa bo povezovala izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk.

Uradno vabilo s kratkim programom in spletno povezavo za udeležbo na dogodku vam bomo na vaš naslov posredovali v prihodnjem tednu.  

Vabljeni, da se nam pridružite.

Mihael Brenčič, predsednik SKIAH

 

Napovednik v celoti si oglejte tukaj.

31/03/2021,

Odziv strokovnih združenj na sprejetje novele Zakona o vodah (ZV-1G)

Predstavniki strokovnih združenj in društev, ki delujemo na področju voda, izražamo obžalovanje nad sprejemom sporne novele Zakona o vodah. Pomembni strokovni pomisleki v zvezi z varovanjem in odnosom do priobalnih in vodnih zemljišč ob možni širitvi posegov vanje žal niso bili upoštevani. Opozarjamo, da novela Zakona o vodah upravljanje voda v Sloveniji oddaljuje od Okvirne vodne direktive, ki predstavlja konsenz med strokovnimi spoznanji in evropsko politiko v zvezi z ravnanjem in upravljanjem voda kot javnega in skupnega dobra.

Ponovno poudarjamo, da je bila novela Zakona o vodah sprejeta brez strokovne obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih posegih na področju upravljanja voda in zatem z javno razpravo zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje. Predlagane spremembe zakonodaje niso bile primerno strokovno utemeljene in ne dosegajo skupnih ciljev celostnega upravljanja voda, hkrati pa nedvoumno kršijo veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo – Ustavo RS (70.a člen), Aarhuško konvencijo (8. člen), Okvirno vodno direktivo (14. člen) in prenovljeno Direktivo o pitni vodi, ki določajo pravni okvir za varovanje zdravja ljudi, narave in okolja pred škodljivimi učinki vsakršnega obremenjevanja voda.

Predstavniki strokovnih združenj in društev na področju voda se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje na strokovni ravni odpirali in iskali rešitve za probleme na področju celovitega upravljanja voda, in z njimi seznanjali javnost. Obenem bomo še nadalje vzpostavljali temelje za tvoren dialog z nosilci političnega odločanja.

 

Podpisniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik prof. dr. Mihael Brenčič

Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik

Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

 

30/03/2021,

Sprejete dopolnitve Zakona o vodah

Državni zbor Republike Slovenije je dne 30.3.2021 z 44 glasovi ZA in 38 glasovi PROTI sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Predlogu zakona je skupaj z drugimi strokovnimi društvi in nevladnimi organizacijami nasprotovalo tudi naše društvo. Žal naši strokovni argumenti poslancev koalicije niso prepričali. O tem kako vrhovno zakonodajno telo in državni organi razumejo in spoštujejo stroko, si lahko ustvari vtis vsak sam, na podlagi ogleda posnetka seje Državnega zbora (povezava) in prebere na stenogramu (povezava).

Mihael Brenčič