Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

5. slovenski geološki kongres – Druga okrožnica

26/03/2018,
Organizator: Geološki zavod Slovenije (GeoZS) in Slovensko geološko društvo (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Mestna občina Velenje (MOV)

V drugi okrožnici 5. slovenskega geološkega kongresa, ki bo potekal med 3. in 5. oktobrom v Velenju, se lahko informirate o podrobnostih kongresa, kot so pomembnejši datumi, okvirni program kongresa, stroški kotizacije, ekskurzije in možnosti namestitve.

Rok za prijavo na kongres in za prijavo povzetkov je 5. maj 2018. Podrobna navodila avtorjem za pripravo in oddajo prispevkov so objavljena tudi na spletni strani www.geo-zs.si/5SGK.

Okrožnica je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.