Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

11. Hidrogeološki kolokvij

29/11/2018, Naravoslovnotehniška fakulteta Ljubljana, Aškrčeva ulica 12
Organizator: Katedra za aplikativno geologijo Oddelka za geologijo in Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov – SKIAH

Katedra za aplikativno geologijo Oddelka za geologijo NTF in društvo SKIAH vas v četrtek, 29. 11. ob 15:00 uri vabita na 11. Hidrogeološki kolokvij, ki mu bo sledila redna Skupščino društva. Dogodek se bo odvijal v predavalnici 208 v 2. nadstropju Naravoslovnotehniške fakultete na Aškerčevi 12 v Ljubljani. Tema dogodka bo posvečena načinom in praksi varovanja vodnih virov v Sloveniji in Avstriji. Dogodek je brezplačen!

Progam Hidrogeološkega kolokvija:

  1. Jochen Schlamberger (Koroška deželna vlada, Avstrija): Varovanje virov pitne vode v Avstriji (predstavitev)
  2. Nina Mali (Geološki zavod Slovenija) – Pregled stanja vodovarstvenih območij v Republiki Sloveniji (predstavitev)
  3. Branka Bračič Železnik (VO-KA, Ljubljana) – Vodovarstvena območja z vidika javne službe oskrbe s pitno vodo (predstavitev)
  4. Mihael Brenčič (Oddelek za geologijo, Univerza v Ljubljani & Geološki zavod Slovenije) – Analiza tveganja kot sestavni del varovanja vira pitne vode – odprta vprašanja in problemi (predstavitev)
  5. Okrogla miza – vodi Barbara Čenčur Curk (Oddelek za geologijo, Univerza v Ljubljani) (predstavitev)

 

Vodovarstvena območja so varovana z občinskimi odloki in vladnimi uredbami. Določena so z namenom, da se vodno telo, ki se uporablja ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, zavaruje pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivali na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino. Kazalec “Vodovarstvena območja” v Sloveniji si oglejte na povezavi.