Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

5. slovenski geološki kongres

03/10/2018, Velenje
Organizator: Geološki zavod Slovenije (GeoZS) in Slovensko geološko društvo (SGD) s partnerji: Premogovnik Velenje (PV), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) in Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH)

Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH) vas kot partner pri organizaciji vabi na 5. slovenski geološki kongres, ki bo potekal med 3. in 5. oktobrom 2018 v Velenju.

Kongres bo ob izmenjavi novih raziskovalnih rezultatov, posvečen pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj. Omogočal bo dialog med raziskovalci, ki delujejo na znanstveno-raziskovalnih področjih geologije in strokovnjaki, ki strokovna znanja uporabljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav.

Cilj kongresa je med drugim povečati prepoznavnost geologije kot temeljne naravoslovne znanosti, ki daje osnove za dejavnosti, povezane z upravljanjem, nadzorovanjem in načrtovanjem sonaravnega razvoja oziroma prehoda v krožno gospodarstvo, med katere sodijo tudi:
· načrtovanje sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov;
· premišljeno načrtovanje infrastrukturnih objektov kot so ceste, cevovodi, daljnovodi,
. odlagališča odpadkov, vključno z odlagališči nevarnih in radioaktivnih odpadkov;
· ocenjevanje vplivov na okolje zaradi najrazličnejših posegov v prostor;
· ocenjevanje geološko pogojenih nevarnosti
· ocenjevanje geotermalnega potenciala za načrtovanje rabe geotermalne energije.

Več o dogodku si preberite v prvi okrožnici v slovenskem oziroma angleškem jeziku.