Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

2. slovenski kongres o vodah

19/04/2017, Podčetrtek (Terme Olimia)
Organizator: Društvo vodarjev Slovenije (DVS), Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (SLOCOLD), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO), Slovensko društvo za hidravlične raziskave (DHR), Društvo biologov Slovenije (DBS), Zveza geografov Slovenije (ZGS), Slovensko geotehniško društvo (SloGeD), Slovensko sociološko društvo (SSD), Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO), Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Inženirska zbornica Slovenije (IZS), RS MOP - Direkcija RS za vode (DRSV) in Slovenski nacionalni odbor programa IHP UNESCO

Na 2. slovenskem kongresu o vodah, ki je potekal od 19. do 20.4.2017, smo izpostavili pomen vodnih ekosistemov, pretehtali uspešnosti in pomanjkljivosti našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, ustreznost in kakovost tehničnih rešitev, načine trajnostne rabe voda ter našo odpornost pred nevarnostmi, povezanimi z vodo. 2. Slovenski kongres o vodah je na enem mestu strnil različne strokovne javnosti s področja upravljanja in gospodarjenja z vodo, analiz in spremljanja stanja voda ter promocije in izobraževanja o vodi.