Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

1. nacionalna delavnica transnacionalnega projekta PROLINE-CE

18/05/2017, Ljubljana (JP Vodovod-Kanalizacija)
Organizator: JP Vodovod-Kanalizacija, Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitvi projekta z naslovom “Učinkovite prakse upravljanja s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in negradbenih protipoplavnih ukrepov” je sledila nacionalna delavnica za deležnike z naslovom “Izzivi upravljanja s prostorom in z viri pitne vode na območjih poplavne nevarnosti” .