Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Strokovna ekskurzija in 19. letna skupščina društva SKIAH

27/10/2016, Postojna (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)
Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

Pred skupščino društva SKIAH je bila organizirana strokovna terenska ekskurzija z vodenim ogledom Planinske jame in kraškega izvira Malenščica na Planinskem polju. Terensko ekskurzijo sta vodili dr. Metka Petrič in dr. Nataša Ravbar z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne. Sledila je predstavitev spektra delovanja in aktivnosti inštituta po svetu in doma predstojnika inštituta dr. Tadeja Slabeta. Nazadnje je dr. Mihael Brenčič iz NTF predstavil vsebino mednarodnega projekta KINDRA in aktivnosti povezane z izdelavo hidrogeološkega slovarja.