Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Slavnostna akademija Oddelka za geologijo

09/12/2016, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)
Organizator: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo

V okviru tedna Univerze v Ljubljani je potekala slavnostna akademija Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete, posvečena upokojenim profesorjem: Jožetu Pezdiču, Mihaelu Ribičiču, Francu Šušteršiču in Miranu Veseliču. Med slavljenci so tudi člani Slovenskega komiteja mednarodnega združenja hidrogeologov SKIAH.