Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Posvet Varovanje virov pitne vode – teorija in praksa

24/05/2016, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)
Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V okviru delavnice so potekale predstavitve o zgodovinskem pomenu vodonosnika na Ljubljanskem polju, o opredelitvi vodovarstvenih območij  oziroma rezervata za vodni vir, o evropskem konceptu varovanja vodnih virov pitne vode, o analizi tveganja in težavah pri uvajanju ukrepov ter o vsebini strokovnih podlag za vodovarstvena območja. Sledila je razprava in oblikovanje deklaracije o zaščiti virov pitne vode za mesto Ljubljana in okolico.