Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Delavnica “Hidrogeološka karta nove generacije”

11/05/2016, Ljubljana (Geološki zavod Slovenije)
Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V prvem delu so sodelavci GEOZS predstavili metodologijo izdelave hidrogeološke karte na pilotnem območju Iškega vršaja, v drugem delu pa je potekala okrogla miza z razpravo udeležencev pod vodstvom izr. prof. dr. Mihaela Brenčiča.