Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

SKIAH domači dogodki

20/12/2016, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)

9. hidrogeološki kolokvij

Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V okviru hidrogeološkega kolokvija je potekal cikel predavanj dr. Miša Andjelov iz Agencije RS za okolje (ARSO) je predstavil “Regionalni model napajanja vodonosnikov GROWA-SI in njegovo uporabo za izračun komponent vodne bilance v Sloveniji”, doc. dr. Barbara Čenčur Curk iz Oddelka za geologijo (NTF) je podala predavanje z naslovom “Predstavitev projekta Drink Adria”, izr. prof. dr. Mihael Brenčič iz Oddelka za geologijo (NTF) pa je sklenil dogodek s predavanjem “Vodovarstvena območja – Mednarodni pogled”.

09/12/2016, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)

Slavnostna akademija Oddelka za geologijo

Organizator: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo

V okviru tedna Univerze v Ljubljani je potekala slavnostna akademija Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete, posvečena upokojenim profesorjem: Jožetu Pezdiču, Mihaelu Ribičiču, Francu Šušteršiču in Miranu Veseliču. Med slavljenci so tudi člani Slovenskega komiteja mednarodnega združenja hidrogeologov SKIAH.

18/11/2016, Ljubljana (Gimnazija Vič)

Predavanje profesorja Ty Ferré z Univerze v Arizoni za dijake Gimnazije Vič

Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

Profesor dr. Ty Ferré z Univerze v Arizoni (ZDA) je s predavanjem osnov hidrogeologije 90 dijakom Gimnazije Vič v Ljubljani približal pogled na stroko. Uvodoma je predsednik SKIAH dijakom pojasnil, da z vpisom pravice do pitne vode v ustavo vpisujemo pravico državljanov Slovenije do podzemne vode. Predavanje gosta iz Amerike je bilo interaktivne narave, z viškom sodelovanja občinstva, ko je ob pomoči dijakov izpeljal Darcy-evo enačbo toka podzemne vode. Šolska ura je minila bliskovito v obojestransko zadovoljstvo gosta in dijakov. Krasen dan promocije hidrogeološke znanosti mladim.

16/11/2016, Ljubljana (Geološki zavod Slovenije)

Darcy-evo predavanje s področja hidrogeologije 2016: Dr. P.A. Ty Ferré (Univerza v Arizoni, ZDA): »Seeing Things Differently: Rethinking the Relationship Between Data, Models, and Decision-Making«.

Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

Profesor dr. Ty Ferré z Univerze v Arizoni (ZDA) je v okviru svetovne turneje DARCY-jevih predavanj 2016, predstavil svoj pogled na hidrogeološke modele v razmerju do podatkovnih baz in sprejemanja odločitev.

27/10/2016, Postojna (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Strokovna ekskurzija in 19. letna skupščina društva SKIAH

Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

Pred skupščino društva SKIAH je bila organizirana strokovna terenska ekskurzija z vodenim ogledom Planinske jame in kraškega izvira Malenščica na Planinskem polju. Terensko ekskurzijo sta vodili dr. Metka Petrič in dr. Nataša Ravbar z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne. Sledila je predstavitev spektra delovanja in aktivnosti inštituta po svetu in doma predstojnika inštituta dr. Tadeja Slabeta. Nazadnje je dr. Mihael Brenčič iz NTF predstavil vsebino mednarodnega projekta KINDRA in aktivnosti povezane z izdelavo hidrogeološkega slovarja.

12/10/2016, Ljubljana (Geološki zavod Slovenije)

70-letnica delovanja GeoZS

Organizator: Geološki zavod Slovenije

V okviru 70-letnice delovanja GeoZS je potekala slavnostna prireditev, na kateri je  dr. Nina Rman prejela Lipoldovo plaketo za vrhunske znanstveno-raziskovalne dosežke na področju geologije.

24/05/2016, Ljubljana (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geologijo)

Posvet Varovanje virov pitne vode – teorija in praksa

Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V okviru delavnice so potekale predstavitve o zgodovinskem pomenu vodonosnika na Ljubljanskem polju, o opredelitvi vodovarstvenih območij  oziroma rezervata za vodni vir, o evropskem konceptu varovanja vodnih virov pitne vode, o analizi tveganja in težavah pri uvajanju ukrepov ter o vsebini strokovnih podlag za vodovarstvena območja. Sledila je razprava in oblikovanje deklaracije o zaščiti virov pitne vode za mesto Ljubljana in okolico.

11/05/2016, Ljubljana (Geološki zavod Slovenije)

Delavnica “Hidrogeološka karta nove generacije”

Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

V prvem delu so sodelavci GEOZS predstavili metodologijo izdelave hidrogeološke karte na pilotnem območju Iškega vršaja, v drugem delu pa je potekala okrogla miza z razpravo udeležencev pod vodstvom izr. prof. dr. Mihaela Brenčiča.