Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Dan vode – razstava VODA

22/03/2015, Ljubljana (Mestni muzej Ljubljana)
Organizator: Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - SKIAH

Mag. Branka Bračič Železnik je na razstavi VODA  predstavila fizični model vodonosnika Ljubljanskega polja, ki prikazuje osnovne fizikalne pojave v vodonosnih plasteh, povezavo med površinsko in podzemno vodo, vpliv črpanja in vpliv onesnaženj na kakovost podzemne vode.