Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Posvet Varovanje virov pitne vode – teorija in praksa