Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Članstvo

Društvo financira svoje dejavnosti iz članarin. Član Društva SKIAH oziroma Mednarodnega združenja hidrogeologov (IAH), lahko postane vsak, ki izpolni prijavnico in plača članarino za tekoče leto ter izpolnjeno prijavnico pošlje skupaj z dokazilom o plačilu članarine na naslov društva oziroma preko elektronske pošte tajnici društva doc. dr. Nini Rman (nina.rman@geo-zs.si).

Članstvo v Mednarodnem združenju hidrogeologov (IAH) omogoča odlično priložnost za učinkovito sodelovanje hidrogeologov iz celega sveta, za pravočasno informiranje o aktualnih svetovnih hidrogeoloških vsebinah in za uveljavljanje popustov pri svetovnih hidrogeoloških publikacijah in dogodkih, kot je na primer svetovni hidrogeološki kongres, ki ga IAH organizira vsako drugo leto.

Slovenski komite IAH, društvo SKIAH, na različnih strokovnih dogodkih aktivno povezuje svoje člane in omogoča izmenjavo mnenj s področja podzemnih voda v Sloveniji. S tem dviguje raven hidrogeologije v strokovni javnosti in promovira to pomembno stroko v slovenskem prostoru. Organizira predavanja in ekskurzije, kot je vsakoletni hidrogeološki kolokvij in strokovna ekskurzija, pri čemer imajo člani društva posebne ugodnosti.

Kategorije članstva in višine članarin za člane IAH (https://iah.org/join-us/membership-types-and-costs) in društva SKIAH za leto 2024:

MEDNARODNO ČLANSTVO

– 68,00 EUR (vključuje prejemanje revije Hydrogeology Journal ter novic in informacij IAH po pošti in možnost ogleda revije na spletnih straneh)

MEDNARODNO SPLETNO ČLANSTVO

– 58,00 EUR (vključuje prejemanje obvestil preko spletne pošte ter možnost ogleda revije Hydrogeology Journal ter novic in informacij IAH na spletnih straneh)

ČLANSTVO ZA ŠTUDENTE*

– 26,00 EUR (vključuje prejemanje revije Hydrogeology Journal ter novic in informacij IAH po pošti in možnost ogleda revije na spletnih straneh)

SPLETNO ČLANSTVO ZA ŠTUDENTE*

– 18,00 EUR (vključuje prejemanje obvestil preko spletne pošte ter možnost ogleda revije Hydrogeology Journal ter novic in informacij IAH na spletnih straneh)

ČLANSTVO ZA UPOKOJENCE*

– 32,00 EUR (vključuje prejemanje novic in informacij IAH po pošti, ne vključuje pa prejemanja revije Hydrogeology Journal oziroma možnosti ogleda revije na spletnih straneh)

KORPORACIJSKI ČLAN

– 300,00 EUR (vključuje 3 brezplačne članarine tipa mednarodni član – M prejemanje obvestil preko spletne pošte ter prejemanje revije Hydrogeology Journal ter novic in informacij IAH na spletnih straneh)

SLOVENSKA ČLANARINA SKIAH

– 25,00 EUR (ni vključena v IAH tip članarine, lahko pa se le-temu doda)

* na podlagi potrdila o statusu

Naši člani pripadajo naslednjim organizacijam, društvom in podjetjem: