Slovenska organizacija za podzemne vode
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH
Naše poslanstvo je skrb za ohranitev
podzemnega vodnega bogastva
in razumevanja procesov, ki se dogajajo v njem.

Dosežki & delovanje